Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Omsorgstandpleje

Du kan få hjælp til tandpleje, hvis du på grund af din fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at tage på en almindelig tandlægeklinik.

Hvad er formålet

Formålet med ydelsen er at sikre en god tandhygiejne hos de borgere, der ikke er i stand til at tage på tandlægeklinik. Målet med ydelsen er at fremme borgernes velvære og trivsel. Dette skal blandt andet ske ved, at borgerne ikke har smerter og problemer med tandhygiejnen.

Hvad indgår i ydelsen

Overordnet set kan du få hjælp til regelmæssige undersøgelser af dine tænder, mund og kæbeparti. Dette sker ved forebyggende og behandlende tandpleje. Det vil sige:
• Almen og individuel forebyggelse og hjælp til at forbedre mundhygiejnen
• Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionens sundhedstilstand i intervaller
• Behandling af sygdomme, symptomer og funktionsforstyrrelser i tand-, mund og kæberegionen,

Hvem og hvordan får du ydelsen kan få ydelsen

Du kan få bevilget ydelsen, hvis du på grund af et fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Hvis du har brug for tandpleje skal du kontakte Køge Kommunes Social- og Sundhedsafdeling. Herefter vil der blive aftalt et hjemmebesøg, hvor en visitator foretager en konkret og individuel vurdering af dit behov.

 

Hvad koster det

Der er egenbetaling på ydelsen efter den takst, der fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 gang årligt. Der betales månedsvis.

 

Det frie valg

Du kan frit vælge imellem de tandlæger eller kliniske tandteknikere som Køge Kommune har indgået aftale med. Du kan få yderligere information hos Køge Kommunes Social- og Sundhedsafdeling
Kommunens kvalitetsmål
Borgernes sundhed er vigtig for Køge Kommune. Derfor følger Køge Kommune jævnligt op på kvaliteten af omsorgstandplejen. Dette sker ved brugertilfredshedsundersøgelser og årlige tilsyn

Kontakt Social- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Social- og Sundhedsafdelingen 19.12.17