Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Hvem kan få fleksjob?

Du kan få et fleksjob, hvis det vurderes, at din arbejdsevne er varigt nedsat.

Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred

HUSK!

Hvis du som fleksjobber skal holde ferie, skal du indberette det til kommunen. Istedet for løn vil du under ferien modtage ledighedsydelse. Derfor er det vigtigt at fortælle kommunen det når du holder ferie.

Fra d. 1. januar 2013 trådte nye regler for fleksjob i kraft. Hvis du er ansat i fleksjob efter dette tidspunkt skal du huske at du får løn udbetalt fra din arbejdsgiver. Derudover får du udbetalt et supplerende tilskud fra kommunen. Størrelsen på dette tilskud afhænger af din arbejdstid, og dermed størrelsen på din løn.

Fakta om flexjob

Flexjob

Flexydelse - "efterløn" for flexjobvisiterede

Ledighedsydelse

Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere

 

 

Kan jeg få et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Der findes fleksjob inden for alle brancher. I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Hvor længe kan jeg være i fleksjob?

Selve fleksjobbet er midlertidigt i fem år ad gangen, hvis du er startet i dit fleksjob efter 2012, og du ikke er fyldt 40 år. Efter 4½ år skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.  Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter dit første fleksjob. Det kan ske, hvis du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob, og jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør, at det ikke fremover er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår.

Hvis du blev ansat inden 1. januar 2013

Hvis du blev ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013, skal kommunen ikke hvert femte år vurdere, om du fortsat er berettiget til fleksjob. Men hvis du skifter til et nyt fleksjob, gælder de samme regler som for fleksjob oprettet 1. januar 2013 eller senere.

Opfølgningssamtaler

Du vil blive indkaldt til en personlig samtale med jobcenteret, hver gang der er gået 2 ½ år i fleksjobbet.  Dette gælder, uanset om du er ansat før eller efter 2013.

Fastholdelsesfleksjob - fleksjob på din hidtidige arbejdsplads

Du kan ønske at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, dvs. i den virksomhed, hvor du er – eller senest har været – ansat på almindelige vilkår. Inden du kan ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du opfylde de almindelige betingelser og derudover have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, fx en arbejdsulykke, og det samtidig er åbenlyst formålsløst at få dig tilbage i job på almindelige vilkår.

Fleksjob som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du af kommunen få tilbud om støtte i form af tilskud til din selvstændige virksomhed, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

Desuden er det en betingelse, at:

  • din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
  • du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens overskud før renter.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen. Fleksydelse er målrettet personer, der er godkendt til et fleksjob og som har tilmeldt sig fleksydelsesordningen.

Hvornår du kan gå på fleksydelse, hvor længe og hvor meget du kan få i fleksydelse, afhænger af, hvornår du er født. Er du fx født i 2. halvår 1955, kan du tidligst gå på fleksydelse, når du er 62 år, du kan maksimalt få 200.868 kr. om året (2017) og 203.472 om året i (2018), og du kan få fleksydelse i op til fem år.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen, inden fire uger efter at du har modtaget kommunens afgørelse. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 16.08.17
Indholdet er leveret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
og Køge Kommune