Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Historiske dokumenter

Her kan du finde tidligere kommuneplaner og kommuneplanstrategier.

Historiske dokumenter

Køge Kommuneplan 2009-2021

Køge Kommuneplan 2009-2021 er vedtaget af Køge Byråd den 27. oktober 2009.

Herunder kan du åbne kommuneplanens kapitler. Vær opmærksom på, at nogle af filerne (pdf) er meget store.

1 Hovedstruktur (14 mb)
2 Principper for lokalisering (13 mb)
3 Beskyttelsesinteresser (8 mb)
4 Placering af trafik- og forsyningsanlæg (6 mb)
5 Rammer (13 mb)*)

På Plansystem.dk kan du hente kommuneplanen samlet.

*) Tillæg til Kommuneplan 2009-2021, kan ses her nedenfor på siden.

Tillæg til Kommuneplan 2009-2021

Mindre ændringer af kommuneplanen kan ske ved kommuneplantillæg.
De udarbejdes ofte i forbindelse med en lokalplan.

Forslag til Kommuneplantillæg

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 har været i høring fra den 1. september til den 26. oktober 2012, og blev udarbejdet i forbindelse med Forslag til lokalplan 1002,  Erhvervsområde ved Gl. Lyngvej – særlig pladskrævende varegrupper.

Vedtagne Kommuneplantillæg

Baggrundsmateriale udarbejdet til Køge Kommuneplan 2009-2021:

Forslag til Køge Kommuneplan 2009-2021:
Kapitel 1kapitel 2kapitel 3, kapitel 4kapitel 5 
Mindretalsudtalelse til forslaget 
Høringsnotat 
Rettelsesblade
Ændringer fra ØU til Byråd
Miljøvurdering
Detailhandelsanalyse
Redegørelse for udvikling af Køge bymidte
Væsentlige ændringer i forhold til Køge Kommuneplan 2005-2017
og Skovbo Kommuneplan 2997-2008

Tidligere kommuneplaner:

Køge Kommuneplan 2005-2017:
Plandokument 1 – Kystnære områder ved Køge Havn
Plandokument 2 – Detailhandel og stationsnære områder 
Plandokument 3 – Hovedstruktur og rammebestemmelser
Rammebestemmelser (okt. 2009)

Kommuneplanstrategi 2005 (Gl. Køge Kommune)

Planstrategi for Skovbo Kommune (28.1.2003)

Kommuneplan 1997-2008, Skovbo Kommune
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 1997-2008, Skovbo Kommune
Tillæg nr. 11-22 til Kommuneplan 1997-2008, Skovbo Kommune

Skitse til hovedstruktur for ny Køge Kommune (dec. 2005)

Kommuneplanstrategi 2008, Agenda 21 strategi 2008

Kontakt Planafdelingen
Opdateret af Planafdelingen 25.01.17