Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Strande og badesøer

Glad dreng der bader

Her i Kommunen skal vi ikke ret langt for at kunne hoppe i bølgen blå. Hvad enten du er til en dukkert i havvand eller søvand, behøver du ikke at rejse ret langt for at få ønsket opfyldt. I kommunen har vi 3 badestrande, 1 havnebassin og 2 badesøer.

Badevandsprøver

I perioden fra 1. maj - 1. september undersøges badevandet ca. 1-2 gange om måneden for at tjekke om badevandet opfylder de gældende krav. 

Badevandskvaliteten
Klik på det badested du vil se badevandskvaliteten for - og se resultatet af de seneste prøver:

Badevandsprøver for de seneste 3 år:

ETK lægger billeder ud af strandene dagligt på deres hjemmeside.

Nordstranden og Havnebad Køge Marina

Stemningsbilleder fra Nordstranden og Havnebad Køge Marina

Nordstranden og Havnebassin ligger ved Køge Marina. Fra p-pladsen er der asfalt- og grusstier ned til havnebassinet og stranden. På stranden er der opsat badebro - og fra stien er der svellesti ned til badebroen. I havnebadet er der en badeplatform, hvorfra man kan komme i vandet.

Hvor ligger Nordstranden og Havnebad Køge marina?
Nordstranden, Bådehavnen, 4600 Køge.

Hunde og heste på stranden
Hunde skal være i snor på Nordstranden i perioden 1. april - 30. september, jf. Naturbeskyttelsesloven.
Ridning på stranden er tilladt i perioden 1. september - 31. maj, jf. Naturbeskyttelsesloven.

Strandnumre
I området er der opsat strandnumre ved indgangen J840 og ved redningsposten på stranden J843 og ved Havnebassinet J850.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badeområdet, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor du befinder dig.

Badevandsprofil

Badevandsprofilerne beskriver badevandskvaliteten og andre forhold i badeområdet. F.eks. hvilke faciliteter der findes og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Nordstranden og badevandsprofilen for Havnebad Køge Marina her.

Tilsyn og drift
Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Nordstranden: Daglig drift og renhold varetages af ETK.
Havnebad Køge Marina: Daglig drift og renhold varetages af Køge Marina.

Søndre Strand

Stemningsbilleder fra Søndre Strand

Søndre Strand ligger i smukke omgivelser med strandenge og græssende dyr. Stranden og områderne omkring indgår i udviklingsplanen for området omkring Søndre Havn, som Køge Kyst står for.

Hvor ligger Søndre Strand?
Søndre Strand, Strandvejen + Søndre Badevej, Køge.

Hunde og heste på stranden
Hunde skal være i snor på Søndre Strand i perioden 1. april - 30. september, jf. Naturbeskyttelsesloven.
Ridning på stranden er tilladt i perioden 1. september - 31. maj, jf. Naturbeskyttelsesloven.

Strandnumre
På Søndre Strand er der opsat strandnumre på redningsposten ved badebroen J860, ved redningsposten ved strandstien J863 og ved stien fra iskiosken J866.

Hvis der er brug for et redningskøretøj på Søndre Strand, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor du er.

Badevandsprofil
Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold på stranden. F.eks. hvilke faciliteter der findes på stranden og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Søndre Strand her.

Tilsyn og drift
Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Daglig drift og renhold varetages af ETK.

Ølsemagle Revle

Ølsemagle Revle med badegæster

Ølsemagle Revle er et fredet vildtreservat med et rigt fugleliv. I foråret og efteråret udsættes der får på Revlen, som er med til at naturpleje området. 

Hvor ligger Ølsemagle Revle?
Ølsemagle Revle, Revlen, Køge.

Hunde og heste på stranden
Hunde må ikke medtages på stranden i fuglenes yngletid - fra april - september. Resten af året skal hunde være i snor.
Ridning er ikke tilladt.

Strandnumre
På Ølsemagle Revle er der opsat 3 strandnumre nede på stranden. Et for enden af adgangsstien J820, et mod nord J823 og det sidste mod syd J826.

Hvis der er brug for et redningskøretøj på Nordstranden, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Badevandsprofil
Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold på stranden. F.eks. hvilke faciliteter der findes på stranden og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Ølsemagle Revle Nord og badevandsprofilen for Ølsemagle Revle Syd her.

Tilsyn og drift
Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen.
Daglig drift og renhold varetages af Naturstyrelsen Østsjælland.

Badesøen Dyndet

Badende ved Badesøen Dyndet

Badesøen Dyndet ligger skønt i den sydvestlige del af Kommunen i et område rigt på plante- og dyreliv. 

Hvor ligger badesøen?
Badesøen, Dyndetvej, Borup.

Strandnumre
På Badesøen Dyndet er der opsat strandnumre på de 2 redningsposter, Ved Kildepladsen J001 og i modsatte ende ved p-pladsen J002.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badesøen, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Badevandsprofil
Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold ved badestedet. F.eks. hvilke faciliteter der findes ved badestedet og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Badesøen Dyndet her.

Tilsyn og drift
Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Daglig drift og renhold varetages af ETK.

Kimmerslev Sø

Badende ved Kimmerslev Sø

Den nordvestlige del af Kimmerslev Sø er forbeholdt badegæster. Inde på søbredden er udlagt et stykke med strandsand. Også her er du som badegæst omgivet af en fantastisk natur - med både fugle, fisk og planter.

Hvor ligger badestedet ved Kimmerslev Sø?
Kimmerslev Sø, Kimmerslevvej, Borup.

Strandnummer
Ved Kimmerslev Sø er der opsat strandnumre 2 steder. På redningsposten ved badestedet J003 og ved jollepladsen J004.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badesøen, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Badevandsprofil
Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold ved badestedet. F.eks. hvilke faciliteter der findes ved badestedet og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Kimmerslev Sø her.

Tilsyn og drift
Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Daglig drift og renhold varetages af ETK.test
Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 22.09.17