Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Bjørneklo

Planten blomstrer i juni og juli, og den spreder frø fra august til oktober.

Sådan slipper du af med kæmpebjørneklo

Det tidlige forår er det helt rigtige tidspunkt at få bugt med den invasive og giftige plante, kæmpebjørneklo. Her er planten så lille, at den stadig er til at have med at gøre. Og så er den endnu ikke gået i blomst, hvilket betyder, at man undgår, at den kaster frø.

Køge Kommune opfordrer alle borgere til at bekæmpe planten, der ellers vokser til skovlignende vækster, som udkonkurrerer andet grønt, og som med sin giftige saft gør huden yderst lysfølsom, og kan medføre store blærer på huden. 
Alle kan få besøg af kæmpebjørneklo – men især ejendomme langs vandløb er udsatte, fordi frøene spreder sig lystigt ad vandvejen. Det kan være en god idé at arrangere en arbejdsdag for ejerne i et område, der er plaget af kæmpebjørneklo, fx hvis I er flere, der bor ud til samme vandløb. Det gælder nemlig om at få alle planter væk – ellers spreder de sig lynhurtigt igen, og arbejdet er spildt. 

Har du mange kæmpebjørneklo kan du overveje om arealet skal afgræsses af får eller køer, som kan spise planterne før de sætter frø.

Andre metoder og mere information

Der findes flere bekæmpelsesmetoder, som kan undersøges på nettet.
Vælger du at benytte sprøjtemiddel på dine planter, bedes du benytte en pensel, således at kun bladene på kæmpebjørnekloen rammes, samtidigt med at vores grundvand, overfladevand og natur beskyttes.

Har du brug for mere information, så er her et link et link til en brochure med uddybende informationer om bekæmpelsen

For stort et projekt?

Er projektet uoverskueligt er der flere firmaer som har ekspertisen til at vejlede og bekæmpe planterne.

Kend dine forhold før du starter

Det er absolut nødvendigt at skærme huden mod plantens saft. 
Undgå direkte kontakt med planten. Bær altid briller eller visir under arbejdet. Beskyt huden med langærmet og -benet tøj og regntøj, brug lange gummihandsker og lange støvler. Brug også langskaftede redskaber, fx en le, der sikrer god afstand til planterne. Vær opmærksom på, at der kan være saft på handskerne eller tøjet, og at du kan få det på huden, når du skifter tøj. Brug ikke buskrydder med snøre, da snøren får saften fra planterne til at sprøjte rundt. 

Skyl dine hænder og ansigt hvert 15.minut, så fjernes den eventuelle saft som du, trods forbehold, alligevel måtte have fået.

Her på siden får du vejledning til, hvordan du slipper af med kæmpebjørneklo i plantens forskellige stadier.

Bekæmpelse i det tidlige forår

Så snart jorden er frostfri i det tidlige forår, er det oplagt at få fjernet kæmpebjørneklo fra sin have. Nu er jorden er nemlig blevet tilpas blød til, at du kan grave planten op med rødder, ligesom planten er tilpas lille til, at den er til at have med at gøre. Planten vil på dette tidspunkt være mellem 10 centimeter og en halv meter.

Rodstikning er en meget effektiv bekæmpelsesmetode. Hvis du gør det rigtigt, dræber du planten. Rodstikning sker ved at stikke plantens rod over med en spade og trække planten op. Du skal skære roden over mindst 10 cm under jordoverfladen. Brug en skarpsleben spade eller en ”bjørneklospade” til rodstikningen. Anbring spaden ca. 10 cm fra planten i en vinkel på 45 grader og træd til. Gentag fra den anden side, hvis det ikke er nok. Det er vigtigt, at du skærer planten helt over og trækker den helt

op, så du er sikker på, at planten ikke har rodkontakt og kan vokse videre.

Gentag rodstikningen efter ca. 1 måned for, at udrydde nye planter eller planter, der har overlevet. 

OBS

Det er vigtigt at alt materiale der er bekæmpet/fældet fjernes fra området.

Pas på!

Ved rodstikning kommer du i kontakt med planterne. Derfor skal du beskytte dig med briller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte handsker, så du undgår at få saft på huden.
Bjørneklo

Figur 1. Nye skud af kæmpebjørneklo. Dette sted har været præget af bjørneklo i flere år. Bemærk hvor bar jorden er. Kæmpebjørnekloen hæmmer væksten af alt andet.

Bekæmpelse i maj -juni

Mulighederne for at bekæmpe planten nu, er de samme mht. rodstikning eller afgræsning.

Rodstikningens omfang er blevet væsentligt større, både fordi planterne er vokset og har nået at sætte frø.

Når de har sat frø, skal de køres til forbrænding på den lokale genbrugsstation i småt brandbart og i klare sække.

Det er nødvendigt at brænde frøene, for de rådner ikke ved at ligge i eller på jorden, i vandløbet eller i komposten, de bliver i stedet til en såkaldt ’frøbank’. Frø der ikke brændes, vil med tiden spredes med komposten, vinden eller vandet.

Effektiv bekæmpelse indebærer både at planten dør, og at der følges op ca. hver 3. uge henover sommeren. På den måde får du mange frø, fra frøbanken i jorden, til at spire, og dermed udtømmes frøbanken hurtigere.

OBS

Det er vigtigt at alt materiale der er bekæmpet/fældet fjernes fra området.

Pas på!

Ved rodstikning kommer du i kontakt med planterne. Derfor skal du beskytte dig med briller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte handsker, så du undgår at få saft på huden.
Bjørneklo

Bekæmpelse i juli-september

På dette tidspunkt er kæmpebjørneklo på sit højeste. Planten kan blive op til fem meter høj, og breder sig hurtigt. Hvis du først nu går i gang med at fjerne den, skal du i høj grad tage dine forbehold mht. beskyttelse af dig selv.

Skærmkapning er metoden og foregår oftest med le. Nogle firmaer har udviklet maskiner til bekæmpelse af denne størrelse kæmpebjørneklo på flade arealer.

Blomsterstande skal i klare sække og køres i småt brandbart på genbrugspladsen. Gør hvad du kan for at få alle blomsterstande med.

Gentag proceduren hver 3. uge resten af vækstsæsonen.

OBS

Det er vigtigt at alt materiale der er bekæmpet/fældet fjernes fra området.

Pas på!

Ved skærmkapning kommer du i kontakt med planterne. Derfor skal du beskytte dig med briller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte og langskaftede handsker, så du undgår at få saft på huden.
Bjørneklo


Opdateret af Miljøafdelingen 15.03.18