Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Hvordan har du det?

Køge Kommune får - sammen med landets øvrige kommuner - foretaget en måling på borgernes sundhed. Det sker gennem en spørgeskemaundersøgelse, som giver en profil på Kommunens sundhed, sygelighed og trivsel.

Den nyeste sundhedsprofilundersøgelse blev offentliggjort i begyndelsen af 2013, og er en opfølgning på profilen fra 2010. Overordnet set viser resultatet, at Køge Kommune på langt de fleste områder er på niveau med landsgennemsnittet. Det betyder, at Køge Kommune ligesom resten af landet, har oplevet en positiv udvikling på mange områder, men fortsat har en række sundheds- og forebyggelsesmæssige udfordringer i forhold til borgernes sundhedsadfærd, herunder områderne rygning, alkohol og motion.

Med Køge Kommunes sundhedspolitiske handleplan 2016-2019, er kommunen allerede godt i gang med det sundhedsfremmende arbejde, og det videre arbejde med Sundhedsprofilen giver Køge Kommune et billede af de sundhedsmæssige problemstillinger kommunen står overfor. Den giver dermed kommunen mulighed for at tilpasse sundhedsindsatser til de områder, der har størst behov og bedst potentiale for forandring.

Hvordan har du det?

Læs mere om Køge Kommunes og Region Sjællands sundhedsprofiler

Rygning

Profilen fra 2013 viser, at der i Køge Kommune er ca. 17 % der ryger dagligt, hvilket er en lidt mindre andel end i regionen som helhed. Ud fra sundhedsprofilundersøgelsen skønnes det, at der er omtrent 9.600 dagligrygere i Køge Kommune. Af disse ønsker ca. 7.000 at holde op med at ryge, og ønsker hjælp til rygestop (73 % dagligrygere, der ønsker rygestop og hjælp hertil). Derfor arbejder Køge Kommune på at tilbyde rygestopforløb hele året rundt. Enten i form af faste forløb såsom Køge Kvitter smøgerne eller ved åbne forløb med løbende optag som Kom og Kvit. Køge Kommune arbejder med at udvikle rygestop på flere sprog, og med rygestop blandt borgere med udviklingshæmning. Desuden er der fokus på rygestop blandt kommunens medarbejdere.

Alkohol

I alt 21 % af borgerne i Køge Kommune angiver i 2013 profilen, at have et problematisk alkoholforbrug, svarende til 8.600 personer. 23 % af disse ønsker at mindske alkoholforbruget, svarende til ca. 2.000 borgere. Det har givet anledning til at sætte mere fokus på de behandlingsmuligheder der er i Køge Kommune, eksempelvis via www.novavi.dk. I Køge Kommune understøttes http://www.koege.dk/respekt, for at hjælpe dem der har mod til at se deres misbrug i øjnene, og endelig går kommunen i dialog med de unge i folkeskolen, for at klæde dem bedre på til ungelivets udfordringer og fristelser.

Fysisk aktivitet

En stor andel af borgerne i Køge Kommune har en stillesiddende fritid, eller dyrker lettere motion (cykler, spadsere eller lettere havearbejde). Sundhedsprofilen viser, at omkring 27 % dyrker konkurrenceidræt eller motionsidræt. Til gengæld ønsker 69 % af de øvrige borgere, at få mere bevægelse ind i deres hverdag. Køge Kommune har derfor en aktiv Idrætsstrategi, der skal gøre det så let og attraktivt som muligt at have en aktiv fritid. Denne strategi følges op af Sundhedspolitikkens spor om Bevægelse for alle, der arbejder med bevægelse for udsatte borgere, og tidlige indsatser i daginstitutionerne i forhold til motorisk udvikling.

Sundhedsprofilen 2013

Læs mere om Region Sjællands og Køge Kommunes sundhedsprofiler