Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Spørgsmål og svar om Køge Kommunes håndtering af corona-virus

Køge Kommune har åbent for fysisk tilstedeværelse.

Det betyder, at:


 • Borgerbetjeningen er åben med normale åbningstider Åbningstiderne kan ses her 
 • Der vil være begrænsning på, hvor mange personer der må være ad gangen i Borgerservice.
 • Der vil være skilte og markeringer, som blandt andet sikrer ensretning og afstand.
 • Køge Kommune har to medarbejdere stående ved ind- og udgange i hele åbningstiden til at guide og hjælpe borgerne. 
 • Der er i den kommende periode ikke noget nummersystem. I stedet skal borgerne henvende sig direkte i skranken. Tidsbestilling til pas skal bestilles på vores hjemmeside
 • Der vil være borger pc’er til rådighed samt sprit og afspritningsklude tilgængeligt, som skal bruges før og efter brug.
 • Borgerservice på Køge Rådhuse har været lukket siden 13.marts, hvor statsministeren lukkede Danmark ned.

Tidsbestilling til pas stadig nødvendig

Hvis du skal have lavet pas, skal du stadig lave en tidsbestilling på Køge Kommunes hjemmeside. Når du ankommer i Arkaden, skal du henvende dig til en af medarbejderne ved indgangen, som vil hjælpe dig videre og få dig udenom køen.

Teststeder i Køge Kommune

To nye midlertidige teststeder er åbnet i Køge Kommune. Teststederne er for borgere uden symptomer, der ønsker at blive testet. For at blive testet på et af disse teststeder skal der først bestilles tid på coronaprover.dk

Testcenter Køge Rådhus

Åbningstider: fredage  kl. 10:00 – 15:00

Adresse og vejledning
Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge
Borgerbetjeningens mødecenter

Borgeren skal gå ind via ”Rådhusgården” v. springvandet. Her vil der være skiltning, der viser vej til testområdet. 
Derefter skal borgeren gå ud gennem ”Svogers gård”. 

Testcenter Borup Kulturhus

Åbningstider: onsdage fra kl. 10:00 – 15:00

Adresse og vejledning
Borup kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup
Borgerne skal gå ind ad hovedindgangen. Her vil der være skiltning, der viser vej til testområdet. 

Borgere, der besøger testcentrene, skal bære maske ved indgang. 
Hvordan kommer jeg i kontakt med Køge Kommune?

Køge Rådhus åbner den 15. juni 2020 kl 9:00, og borgerne kan igen besøge Borgerservice og Jobcenter Køge.

Læs mere om åbningen og retningslinjer her


Tilfælde af Covid-19 på Køge Kommunes institutioner


Her kan du se smittetilfælde for medarbejdere og borgere på Køge Kommunes institutioner. Tallene opdateres hver tirsdag kl. 12.00 for den forgangne uge. Hvis du vil se udviklingen af smitte i hele Køge Kommune finder du overblikket her 

Uge 27

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret


Uge 28

To konstaterede smittetilfælde:

1) En smittet medarbejder i Køge Svømmeland. Alle medarbejdere, som har været på arbejde med den ansatte er/bliver testet.

2) En smittet medarbejder på institutionen Fogedgården i Ejby. Medarbejderen er smittet i sin ferie og har ikke haft kontakt med børn fra Fogedgården.

Uge 29

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.


Uge 30

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 31

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 32:

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 33:

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 34:

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 35:

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 36:

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.

Uge 37:

Syv konstaterede smittetilfælde:

Asgård skole:

1 elev i 7. klasse: Hele klassen sendt hjem til test

1 elev i 8. klasse: Hele klassen sendt hjem til test

1 elev i 9. klasse: Hele klassen sendt hjem til test

Kirstinedalskolen:

1 elev i 5 klasse: Hele klassen sendt hjem til test.

Firkløveret:

En medarbejder er smittet. Medarbejderen har ikke været på arbejde og derfor er ingen andre på stedet sendt hjem til test.

Center for Dansk og Integration (undervist på Campus Køge)

To smittede kursister: Al undervisning på kursisternes hold er aflyst og alle lærere og medstuderende er sendt hjem til test.
  

Uge 38

Ingen nye tilfælde af corona-virus konstateret.


Uge 39:


Fire nye smittetilfælde konstateret:


Ejby Skole:

En elev i 9. klasse: Hele klassen sendt hjem til test.

En medarbejder: Medarbejderen har ikke været på arbejde, og derfor er ingen sendt hjem til test.


Asgård Skole:

En elev i 9. klasse: Eleven har ikke været i skole. Dog er venner, som har været i nærkontakt med eleven, sendt til test.


Center for Dansk og Integration:

En smittet kursist: Kursisten har ikke været til undervisning, og ingen er derfor sendt hjem til test.


Uge 40


I alt 24 konstaterede smittetilfælde.

Center for Sundhed, Træning og Rehabilitering

En medarbejder i Træningsenheden: Medarbejderen er sendt hjem. Kollegaer og borgere, som har været i kontakt med den smittede medarbejder, er også sendt hjem til test.

En borger i Træningsenheden: Borgeren har ikke været til træning eller til stedet på centeret, så derfor er ingen sendt hjem til test.

Børnehuset Basen:

En medarbejder: Medarbejderen har ikke været på arbejde, og derfor er ingen sendt hjem til test.


Børnehuset Firkløveret:

To børn: Det ene barn har ikke være afsted i institution. Det andet barns stue er sendt hjem til test ligesom medarbejdere og andre der har været i nærkontakt med barnet er sendt til test.

Asgårdskolen

En elev i 5.klasse: Hele klassen samt lærere og andre, der har været i nærkontakt med eleven, er sendt hjem til test.

En elev i 9. klasse: Hele klassen samt lærere og andre, der har været i nærkontakt med eleven, er sendt hjem til test. 

Ejby skole: 

En elev i 9. kasse: Eleven er testet i forbindelse med forsigtighedsprincippet, da en elev i samme klasse var smittet i sidste uge. Resten af klassen er derfor allerede sendt til test.

Ellebækskolen:

En medarbejder: En 1. klasse, 3. klasse og 4 klasse og andre, der har været i nærkontakt med medarbejderen er sendt hjem til test. 

Børnehuset Regnbuen 

Et barn: Alle børn på stuen samt medarbejdere er sendt hjem til test.


Kirstinedalsskolen:

Køge Kommune har lukket Kirstinedalsskolen fra den 2. oktober og frem til efter efterårsferien. Det sker på grund af smittesituationen på skolen. I alt er 13 elever og en medarbejder på nuværende tidspunkt konstateret smittet. 

Beslutningen om at lukke skolen er truffet ud fra en forsigtighedsvurdering. Samtlige forældre opfordres til at få deres barn eller børn testet.

Der er arrangeret online-hjemmeundervisning for eleverne fra mandag den 5. oktober. Ligesom der er uddelt computere til børn, som ikke har en derhjemme.


Uge 41

To konstaterede smittetilfælde 

Kirstinedalsskolen 

To elever er testet positiv: Kirstinedalsskolen har været lukket ned siden den 2. oktober 2020. Det sker på grund af smittesituationen på skolen.


Beslutningen om at lukke skolen er truffet ud fra en forsigtighedsvurdering. Der er arrangeret online-hjemmeundervisning for eleverne fra mandag den 5. oktober. Ligesom der er uddelt computere til børn, som ikke har en derhjemme.


Uge 42

Tre konstaterede smittetilfælde


Valhalla:

En medarbejder er testet positiv: Medarbejderen har ikke været på arbejde, og derfor er ingen sendt hjem til test.”

Svalen:

En medarbejder er testet positiv: Medarbejderen har ikke været på arbejde, og derfor er ingen sendt hjem til test.

Fremtidslinjen:

En medarbejder er testet positiv: En anden medarbejder er sendt hjem til test. 


Information til forældre

Er du forælder til et barn, der går i daginstitution eller skole, kan du få svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med corona-virus her:


Oftest stillede spørgsmål 

Information om testprogrammer


Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet

Formålet med selvisolation uden for hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer smittet med ny coronavirus, som ikke kan etablere selvisolation i eget hjem. 

Køge Kommune har ansvar for at visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis personen er indforstået med dette og opfylder målgruppekriterierne.

Målgruppen omfattet af retningslinjerne er personer uden eller med milde symptomer og diagnostisk påvist smitte med ny coronavirus ved test. Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Selvisolation uden for eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet kan derfor komme i betragtning, hvis personen er påvist smittet med ny coronavirus, er selvhjulpen og:

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
  og/eller
 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
  og/eller
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, skal du kontakte Køge Kommunes visitation på tlf. 56 67 26 26, som vil foretage en vurdering af, om du er i målgruppen for tilbuddet.


Familiecenter Køge

Familiecenter Køge følger sundhedsmyndighedernes anvisninger nøje. Vi følger situationen tæt og træffer de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med anvisningerne fra sundhedsmyndighederne. 

For dig, der har en sag i Familiecenter Køge, herunder hvis du er forældre til et anbragt barn, plejefamilie eller har et barn i aflastning, betyder det, at forholdene nu er ved at være normaliseret og din sag håndteres som før Corona-situationen. Dog kan der fortsat være særlige forhold fx i forhold til risikogrupper, som gør, at Familiecentret må træffe afgørelse herefter.


Underretning

Læs mere her, hvis du er bekymret for et barn eller en ung.


Skoler, daginstitutioner og Pladsanvisningen

Regeringen meldte den 6. april 2020 ud, at den gradvise genåbning af Danmark kunne begynde. 

Fra den 15. april kan blandt andet dagtilbud og 0.-5. klasse genåbnes. 

Fra den 18. maj kan 6.-10. klasse genåbnes. Forældre til børn i disse klasser får besked på Aula om, hvordan genåbningen vil fungere i praksis på den enkelte skole.

Der kan være skoler, hvor fysiske forhold gør, at det bliver lidt anderledes. Alle forældre til skolebørn får besked på Aula om de nøjagtige forhold på deres børns skole. Læs på Aula, hvad DIN skole gør. 

For at sikre, at skolerne lever op til sundhedsmyndighedernes krav, vil skoledagen opleves meget anderledes end før. Måske vil klasserne blive delt op, børnene skal sidde med afstand til hinanden, en stor del af undervisningen vil foregå ude og hyppig håndvask bliver en fast del af hverdagen. Måske vil der også være nye ansigter på de voksne, hvis den faste lærer tilhører en risikogruppe og derfor ikke skal varetage undervisningen på skolen netop nu.

I forhold til SFO'erne opfordres forældre til kun at benytte ordningen, hvis det reelt er nødvendigt, da der er i meget høj grad er brug for det pædagogiske personale i forbindelse med åbningen.

De fleste vuggestuer og børnehaver i Køge Kommune genåbnede den 17. april.

Hver af institutionerne har lavet et stort forberedelsesarbejde, der skal sikre, at det er sikkert for både børn, forældre og pædagoger. Hver af dagtilbuddene har hver især skullet forholde sig til de retningslinjer, der er fastsat af sundhedsmyndighederne og Kommunernes Landsforening.

På grund af institutionernes forskellige indretninger og muligheder er løsningerne forskellige, men hver institution har blandt andet skullet tage stilling til aflevering/afhentning, rengøring, hvordan der sikres afstand og meget mere.


Pladsanvisningen

Har lukket for personlig betjening, men du er velkommen til at ringe på 56676767, eller skrive en mail til pladsanvisning@koege.dk.


Affald

Renovationen fungerer som normalt. Hjælp skraldemanden og din egen pengepung, ved at sortere rigtigt - fx ved IKKE at lægge PAP sammen med PAPIR – tak.

Fra den 30. marts tømmes to-kammerbeholderen med mad- og restaffald en gang om ugen i stedet for hver anden uge for at imødekomme, at mange arbejder hjemme.

Fra den 1. april vil der igen blive indsamlet haveaffald i Køge Kommune. Haveaffaldsordningen gælder de husstande, der beholdt den gamle 240 liters beholder ved overgangen til den nye affaldsordning i 2019. Det vil sige, at der ikke medtages haveaffald i bundter og sække. 

Din personlige tømmekalender er blevet opdateret med de nye datoer for indsamling af haveaffald. Den kan du finde på www.koege.dk/affald. Husk at køre beholderen frem inden tømning.

Fra den 1. maj vil indsamlingen af storskrald blive genoptaget. Dog vil der også i april måned blive indsamlet storskrald fra fælles ”storskraldsgårde”.

Har du spørgsmål vedrørende affald, kan du kontakte os på tlf.: 56 67 24 28 indenfor normal åbningstid:

Mandag-onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-13.00

 

Genbrugspladser

Køge Kommunes genbrugspladser åbner igen den 31. marts (Bjæverskov Genbrugsplads først den 2. april), dog med stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.v. ARGO forventer, at der vil blive kø for at komme ind på pladserne, og at man må regne med ventetid. Derfor anbefaler ARGO også, at det kun er ved uopsættelige behov, at man benytter genbrugspladsen. 

Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning. Når Køge Kommunes genbrugspladser åbner, bliver det med de normalt gældende åbningstider. Fra den 4. maj holder genbrugspladserne igen døgnåbent.

Se mere om åbningstider med videre på ARGO´s hjemmeside.


Jobcenter Køge

Jobcenterindsatsen på Køge Rådhus og Ungeindsatsen i Ølbycenteret  genåbner fra d. 15. juni 2020 for personlige henvendelser. Det betyder, at ledige igen vil kunne møde fysisk frem til bl.a. samtaler og aktive tilbud. Jobcenterindsatsen på Gymnasievej åbner fra 22. juni 2020.  Det vil stadig være muligt at gennemføre digitale og telefoniske job- CV og rådighedssamtaler – foreløbig frem til 1. oktober 2020.


Kultur- og idrætsområdet

Kommunen følger myndighedernes anbefalinger. På kultur- og idrætsområdet betyder det, at en række af de kommunale institutioner og faciliteter er helt eller delvist genåbnet. 


Kulturinstitutioner

 • KøgeBibliotekerne holder åbent som normalt. Dog lukker selvbetjeningen på bibliotekerne kl. 17 om sømdagen.
  Se åbningstider for bibliotekerne på koegebib.dk

 • Køge Ungdomsskole.
  Sæsonen er afsluttet. Enkelte hold afsluttes inden længe. Elever har fået direkte besked. Musikskolen har åbent for solo-undervisning og undervisning på små hold. Det gælder i første omgang kun i lokalerne i musikskolens eget hus, Ved Stadion 1. De elever, der kan få live-undervisning igen, har fået direkte besked fra deres lærer. 

 • Køge Billedskole.
  Sæsonen er afsluttet.

 • Køge Marina har åbnet for søsætning og optagning af både med kran. Ejere af både i Køge Marina har modtaget et brev med praktiske oplysninger i e-boks.

 • Teaterbygningens musikcafe er åben for aktiviteter.
  Teaterbygningens teatersal er fortsat under renovering.

 • Tapperiets cafe er åben fra 10. juni samt Tapperiets koncertsal åbner med en ”sid-ned koncert” d. 26. juni. Se generelle åbningstider og program på Tapperiets hjemmeside

 • Den Gule Hal.
  Se nye åbningstider 

 • Køge Svømmeland.
  Forventes åben fra 12. juni. Borup varmtvandsbassin er åbnet den 12. juni.
  Herfølge Svømmehal er lukket for offentligheden til og med sommerferien

Alle institutioner lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, hygiejne og tilgængelige kvadratmeter. 


OBS! Arrangementer på kulturinstitutioner

Restriktionerne har og har haft betydning for afvikling af arrangementer – der henvises til yderligere information på den enkelte institutions hjemmeside. 

Ved afvikling af arrangementer for siddende publikum kan arrangører orientere sig i Kulturministeriets retningslinjer 


Kommunale og selvejende lokaler og haller

Den 10. juni åbner kommunale lokaler og haller for al indendørs idræts-, kultur- og fritidsliv. 

Da skolerne kan anvende større lokaler så som gymnastiksale og haller til skoleformål, er vi i kontakt med skoleområdet om vilkår for benyttelse af disse lokaler. Det er muligt at visse lokaler evt. ikke kan anvendes til foreningsformål i øjeblikket. Mere information følger.

Bemærk - Køge Gymnasium åbner først sine lokaler for foreninger i august.

De selvejende haller er fra 8. juni ligeledes genåbnet. Foreninger skal kontakte den enkelte hal for at høre nærmere. 

Læs foreningsnyhed fra 10. juni 

Klubhuse og omklædningsfaciliteter

Alle kommunale klubhuse er åbne samt alle bade- og omklædningsfaciliteter.


Udendørsarealer

Kommunen udendørs faciliteter er åbne så foreningerne har muligheden for at afholde udendørs foreningsaktiviteter. 
Foreningerne skal i den forbindelse overholde de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som giver mulighed for en delvis genåbning af de udendørs foreningsaktiviteter, der ikke indebærer kropskontakt. 

Idrætsorganisationerne og -forbundene har tilsluttet sig sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Læs de seneste anbefalinger fra DIF, DGI, DUF, Dansk Firmaidræt samt DBU. Vær opmærksom på at DBU netop fået nye retningslinjer: 

Anbefalinger fra DIF og DGI 
Anbefalinger fra DUF
Anbefalinger fra Dansk Firmaidræt
Anbefalinger fra DBU

Læs pressemeddelelsen: ved åbning af udendørs arealer fra 20. april 2020


Hotline for virksomheder

Har du som virksomhedsejer/leder spørgsmål til beskæftigelsesområdet, så ring til Rekruttering Køge Bugt, Køge og Stevns kommuners fælles virksomhedsrettede indsats, tlf. 56 67 60 00, eller mail rekb@rekb.dk.


Busser, flextrafik og lokaltoge

Movia har implementeret regeringens meldinger vedr. den kollektive transport i bustrafik, flextrafik og lokaltogtrafik på følgende vis: 

Bustrafikken holdes åben, men medtager færre passagerer end normalt. Det kan betyde, at passagerer oplever forbikørsel.
Flextrafikken holdes åben for passagerer. Flextrafikken servicerer især svage grupper (ældre, syge, handicappede).
Lokaltogstrafikken håndteres som med busserne. Der kommunikeres også ved højttalerudkald på stationerne.


ETK Døgnvagt

Ved akutte tilfælde, som eksempel ved oversvømmelser eller stormskader, kontaktes ETK Døgnvagt på telefon: 2023 6094.


Rekruttering Køge Bugt (REKB)

Rekruttering Køge Bugt (REKB), som er fælles virksomhedsservice for jobcentre i Køge og Stevns, holder åbent på telefonen som normalt. 
Virksomhederne kan kontakte REBK for spørgsmål – herunder om arbejdsfordelinger, hjemsendelser osv. på hovednummeret 5667 6000.
Læs mere om Rekruttering Køge BugtSocialafdelingen

Fra den 25. september 2020 er det ikke muligt at besøge borgernes i deres bolig på vores socialtilbud. Det skal i stedet foregå udendørs. Det er muligt for 1-2 faste besøgspersoner at komme på besøg indendørs, hvis ledelsen på stedet vurderer, at det kan se i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Kontakt gerne dit tilbud direkte, hvis du har spørgsmål. 

Der skal ved besøg fortsat tages forbehold for de sundhedsfaglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

 • Afstandskrav
 • Hygiejne 
 • Bliv hjemme hvis du er syg – også med milde symptomer

Socialafdelingen på rådhuset er fuldt åbent fra mandag den 15. juni 2020 og kan kontaktes kommunens hovednummer.

Åben Rådgivning har lukket for fremmøde, men har åbent telefonisk i alm. åbningstider, tlf. 5667 2628.

Her finder du mere om Åben Rådgivning  


Akutlinjen – som er et tilbud målrettet borgere i psykisk krise - har telefonisk åbent hele døgnet 2440 0404.

Socialfaglig hotline om corona

Socialstyrelsen har oprettet en socialfaglig hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. corona.

Hvis du har socialfaglige spørgsmål om corona kan du ringe til Socialstyrelsens Hotline på 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Social- og Indenrigsministeriet opdaterer løbende information om coronavirus og socialområdet. Du kan finde svar på de ofte stillede spørgsmål her. 


Akutlinjen og Åben Rådgivning

 • Åben Rådgivning har lukket for fremmøde, men har åbent telefonisk i alm. åbningstider, tlf. 5667 2628.
  Her finder du mere om Åben Rådgivning

 • Akutlinjen – som er et tilbud målrettet borgere i psykisk krise - har telefonisk åbent hele døgnet 2440 0404. 


Ældre- og Sundhedsafdelingen

 • Hjemmeplejen og sygeplejen fungerer som vanligt. Sygeplejeklinikkerne er også åbne igen.

 • På kommunens plejeboliger er alle større fællesaktiviteter fortsat lukket ned.

 • Fra den 24. september 2020 er det ikke muligt at besøge borgernes i deres bolig. Det skal i stedet foregå udendørs. Det er vigtigt, at I ikke benytter fællesarealerne under besøget og alle opfodres til at bære mundbind. Hvis du er nærmeste pårørende eller der er tale om en særlig situation, er der stadig mulighed for indendørs besøg. Læs mere om hvad du skal være særligt opmærksom på før og under dit besøg.

 • Rehabiliteringspladserne fungerer som vanligt. Her gælder de samme besøgsregler, som i plejehjemmene.

 • Daghjemmene er åbne.

 • Myndighed holder åbent for borgerhenvendelser. Der er fokus på behov for hjemmepleje og sygepleje og udskrivelser fra sygehusene.

 • Træningscentret er åbnet og træningen foregår i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Der gøres rent hos alle borgere, der modtager hjælp til rengøring, som vanligt.


Til virksomheder: Vi betaler din regning hurtigere!

Har din virksomhed udført arbejde for Køge Kommune – så betaler vi regningen hurtigst muligt. Køge ændrer ekstraordinært betalingsbetingelser til ”straksbetaling” i en periode.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal ikke gøre noget. Vi fremrykker betalingen af alle de regninger vi allerede har modtaget og dem vi modtager i nærmeste fremtid. 

Hvis du har spørgsmål vedr. fremrykningen af betalinger, bedes du kontakte Økonomisupporten på oekonomi@koege.dk.

Baggrund

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetsproblemer.

Køge Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer ved at betale regningerne så hurtigt som muligt. Det gælder både de regninger, der allerede er sendt til kommunen, og de regninger, som i den kommende tid sendes til kommunen. Køge Kommune betaler normalt regningerne til betalingsfristen.

Med dette tiltag håber vi at kunne medvirke til, at færre private virksomheder kommer i akutte likviditetsmæssige problemer i denne meget ekstraordinære situation.


Torvedagen genåbnes

7. april 2020 blev det igen muligt at afholde torvedag i Køge. Politiet har revurderet sit hidtidige forbud mod at afholde de traditionelle torvedage landet over. En ny tolkning af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer omfatter således ikke torvedage.


Torvedagen åbnes således igen - indtil videre for faste stadeholdere. Åbningen sker under forudsætning at, at der holdes afstand og tages hensyn, når der skal købes ind i boderne.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, at det efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med corona-virus.

Torvedagen har været lukket siden den 21. marts. Hjemløshed

Er du hjemløs, og har du i forbindelse med corona-epidemien brug for et sted at sove og være i dag- og aftentimerne, så ring på: 51 41 85 74Information, status and updates concerning Corona virus in other languages

Mino Denmark provides translations of updates and information concerning the Corona pandemic from Danish health administration and the Danish government in 25 different languages, among others, Arabic, Tigrinya, Turkish, Polish, Persian, Kurdish, Urdu and English.

Stay informed about Corona virus here


DRC Dansk Flygtningehjælp has created a telephone hotline where they will be able to answer questions about Corona virus in 25 different languages. It is also possible to get answers in each of the 25 languages in a chat function on the website.

You can find the phone number and the chat function here.